Olika regler för tillbyggnad

Våra katter älskar att vara ute, och därför har vi en altan som de kan gå ut på. Att få bygglov för en altan på landet är inte svårt, men i stan kan det vara knepigare. Även i Stockholm går det dock att bygga en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter, utan bygglov. Olika kommuner kring huvudstaden tolkar dock relgerna på olika sätt.

Det finns många fördelar med att ha ett katt- och hundpensionat på landet. En av dem är att det är relativt enkelt för oss att få bygglov om vi behöver bygga ut eller bygga till någon av våra byggnader. På andra ställen i landet kan det vara svårare, även när reglerna tillåter det. 

Tillbyggnad

Attefallstillbyggnad i Stockholm

De flesta känner till Attefallshuset, men inte lika många känner till Attefallstillbyggnaden. Det är tillåtet att göra en tillbyggnad på sitt hus på upp till 15 kvadratmeter. Detta får du göra utan att ansöka om bygglov, men du måste göra en bygganmälan till kommunen.

Reglerna för tillbyggnad skiljer sig åt mellan olika orter i Stockholmsområdet. Reglerna för Bromma, som hör till Stockholms kommun, hittar du på https://tillbyggnad.net/tillbyggnad-i-bromma/. I vissa av huvudstadens kranskommuner är tjänstemännen mer nitiska, och kräver en omfattande dokumentation. Detta är något som en insändarskribent i Haninge beklagar sig över i Mitt I. Faktum är att en Attefallstillbyggnad får uppföras där man enligt rådande bestämmelser inte får bygga något annat.

En Attefallstillbyggnad får strida mot bestämmelser i detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. En Attefallstillbyggnad får också uppföras på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.

Oskarshamn.se

Mer om Attefallstillbyggnaden finns att läsa på Boverkets webbplats. Observera att det bara är tillåtet att bygga till en- och tvåbostadshus. Det är inte tillåtet att göra tillbyggnader på Attefallshus, garage och uthus