Vem får hunden vid en skilsmässa?

Säg vårdnadstvist, och de flesta tänker nog på vad som händer med barnen när äkta makar separerar. Men vårdnadstvister kan också röra fyrbenta individer. Även i dessa fall kan makarna behöva juridisk assistans.

Många par i Sverige äger djur, men lagstiftningen har inte tagit hänsyn till detta på samma sätt som när det gäller andra typer av egendom, som bilar. Därför kan det vara juridiskt knepigt att reda ut vem som har rätt till en hund eller en häst vid en separation. Som alla djurägare vet kan djur vara värda mycket pengar, men framför allt är det ofta det känslomässiga bandet till djuret som gör att tvisten blir infekterad. I de flesta fall är en tvist om en fyrfota individ mer att jämföra med en vårdnadstvist än med en tvist som rör egendom av något slag. Juridiskt är det dock stor skillnad.

Bodelning hund

Hur går en bodelning till?

En bodelning görs när två makar ska flytta isär vid skilsmässa, eller när två sambor som har köpt en gemensam bostad separerar. Processen handlar om att parterna ska reglera hur den gemensamma egendomen ska fördelas mellan dem. Läs mer om bodelning här. Du hittar även ett inlägg om bodelningar här

Om makarna har en hyresrätt gemensamt kan frågan bli ännu mer komplicerad. Ett sådant fall berättar Hem & Hyra om. Vill det sig riktigt illa kanske ingen av makarna får hyreslägenheten, även om en av dem behöver den. Så illa går det inte med hästar eller hundar. 

Vem får hunden?

Enligt äktenskapsbalken ska den egendom som inte är enskild tas med i bodelningen. Enskild egendom är sådan egendom som har avtalats ska vara enskild genom äktenskapsförord, eller där annat avtal, exempelvis testamente, anger att den ska vara enskild. Djur räknas som lös egendom, och är de inte enskild egendom ska deras ekonomiska värde ingå i bodelningen.